Personvernpolitikk

Vi verner om dine personopplysninger og håndterer dem alltid konfidensielt og kryptert. Vi innhenter aldri personopplysninger uten at du selv har gitt oss disse oppslyningene ved registrering på Firstborn / Pengi.no.

Firstborn / Pengi.no følger OECD’s retningslinjer for personvern.

Innhenting og lagring av opplysninger

Personopplysningene benyttes i forbindelse med behandlingen av det søkte finansielle produkt/tjeneste, til å opprettholde kommunikasjon samt optimalisering av hjemmesiden og utførelse av markedsføringsaktiviteter via e-post og SMS.

Den dataansvarlige er Firstborn IVS, som driver og eier Pengi.no:

Firstborn IVS
Cort Adelers Gate 16
0254 Oslo
kundeservice@pengi.no
Org. nr: 915694292

Personsensitive data

Når du søker om et lån via Firstborn / Pengi.no godtar du samtidig at Firstborn / Pengi.no må videreformidle dine opplysninger sikkert og kryptert til banken i forbindelse med behandling av saken din og for å gi deg et lånetilbud. Registreringen skjer også med det formål slik at banken skal kunne utføre en kredittvurdering basert på din søknad.

Datasikkerhet

Firstborn / Pengi.no oppfyller alle lovmessige krav om kryptering og datasikkerhet, som er din garanti for at personsensitive opplysninger er i trygge hender. Firstborn / LOAN.no bruker en SSL-krypteringsteknologi i forbindelse med overføring av personopplysninger av følsom karakter.

Vi svarer gjerne på spørsmål

Du har til enhver tid rett til å henvende deg til kundeservice@loan.no i forbindelse med spørsmål eller innsikt i den informasjonen vi har innhentetog lagret som deg. Du kan lese mer om persondataloven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31